Adres : Kosiarzy 37 paw. 20,
02-953 Warszawa
E-mail :

Blog

News

Ogólne zasady pracy ze światłowodami

Podstawą jednomodowej telekomunikacji światłowodowej jest propagacja fali elektromagnetycznej w falowodzie kwarcowym. Ze względu na fakt, że transmisja realizowana jest w paśmie niewidzialnym dla oka ludzkiego, wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie pracy z systemami telekomunikacji jednomodowej. Niewłaściwa obsługa urządzeń światłowodowych takich jak spawarki światłowodowe czy reflektometry optyczne, może przyczynić się przede wszystkim do uszkodzenia urządzeń zainstalowanych w torze światłowodowym oraz spowodować uszczerbek na zdrowiu osób obsługujących, oraz postronnych. Aby uniknąć wspomnianych sytuacji, niezbędne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pracy z systemami światłowodowymi.

Światłowody – podstawowe zasady

W odniesieniu do ochrony infrastruktury światłowodowej należy przyjąć, że podstawową zasadą powinna być eksploatacja sprzętu zgodnie z procedurami producenta oraz niedokonywanie modyfikacji we własnym zakresie. W odniesieniu do bezpieczeństwa osób pracujących z systemami światłowodowymi należy przede wszystkim zapewnić właściwe przeszkolenie osobom pracującym z tymi systemami oraz ograniczyć dostęp do światłowodowych urządzeń transmisyjnych i infrastruktury osobom niedopuszczonym do pracy z tymi systemami. Zasady dostępu do systemów światłowodowych powinny być ściśle skorelowane z klasą optyczną, jak zdefiniowano w normie PN-EN 60825-1, zaprezentowanymi w tablicy 1.[1]

mikroskop z bezpośrednim torem optycznym

 

Enjoy the convenience of managing your crypto assets from the comfort of your desktop with Ledger Live Desktop.

Poza urządzeniami klasy 1 użytkowanie laserów wiąże się z możliwością uszkodzenia oczu lub skóry przez ich promieniowanie. Naj- niebezpieczniejsze urządzenia laserowe należą do klasy 4, jednakże lasery emitujące promieniowanie w tej klasie praktycznie nie występują w telekomunikacji światłowodowej (lasery takie wykorzystywane są np. przy cięciu, spawaniu, znakowaniu).

Laser w światłowodach

Każdy stosowany na stanowisku laser musi mieć przypisaną klasę, która wiąże się z koniecznością stosowania odpowiednich środków ochronnych przed promieniowaniem laserowym bezpośrednim, natomiast może istnieć potrzeba zabezpieczenia oczu pracownika przed promieniowaniem odbitym i rozproszonym.

Najwyższy poziom promieniowania laserowego, który nie powoduje obrażeń oczu i skóry, określany jest w odpowiednich aktach prawnych: na poziomie krajowym – w rozporządzeniu, a na poziomie Unii Europejskiej – w Dyrektywie (2006/25/EU)[2]. W Polsce określa go rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy jako maksymalną dopuszczalną ekspozycję MDE (Dz.U. nr 217)[3]. Ustalone wartości graniczne odnoszą się do przypadkowych, krótkotrwałych ekspozycji człowieka na to promieniowanie, a nie do zamierzonych długotrwałych ekspozycji.

Table 2 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia dla różnych klas laserowych

tabelka z danymiWymagane tylko podczas emisji promieniowania spoza zakresu widzialnego
Wymagane, jeśli w obszarze oddziaływania promieniowania laserowego przekroczone są wartości MDE
Wymagane, jeśli promieniowanie laserowe stwarza potencjalne zagrożenie

Ponieważ promieniowanie laserowe pojawia się nie tylko na wyjściu urządzenia transmisyjnego, zalecane jest odpowiednie oznakowanie kabli światłowodowych, a przede wszystkim elementów infrastruktury optycznej, które stanowią osłony połączeń światłowodów. Znak ostrzegający przed promieniowaniem laserowym zdefiniowany został w normie PN-EN 60825-1 i zaprezentowany na rysunku 1.

Niezależnie od ostrzeżenia przed promieniowaniem laserowym norma PN-EN 60825-1 definiuje szereg tabliczek informacyjnych identyfikujących źródło i typ zagrożenia laserowego.

Znak ostrzeżenia przed promieniowaniem laserowymRysunek 6 - Znak ostrzeżenia przed promieniowaniem laserowym
Polecane artykuły
Zastosowanie Eye-trackingu w marketingu i reklamie
08 Maja 2023

Zastosowanie Eye-trackingu w marketingu i reklamie

Codziennie producenci, marketerzy i specjaliści od reklam głowią się, jak sprawić, by ich produkt wyróżniał się a konsument po niego sięgnął. W walce o klienta pracują nad nowymi, przyciągającymi wzrok etykietami, opakowaniami, czy layoutami. Jak można oszacować, czy dany projekt ma szansę być ciepło przyjęty na rynku? I jak uniknąć fiaska jego promocji?Eye t…

Typowe zastosowania mierników AEM TestPro i NSA
23 Lutego 2023

Typowe zastosowania mierników AEM TestPro i NSA

Kiedy infrastruktura sieci krytycznej w firmach zawodzi, organizacje niemal natychmiast zaczynają tracić pieniądze. Dzięki postępom w technologii, takim jak transformacja cyfrowa, IoT i automatyzacja, procesy w firmie opierają się zdecydowanie na niezawodności i wydajności podstawowej sieci, w której działają cyfrowe procesy biznesowe. Dlatego w przypadku wystąpienia problemó…

Dlaczego gwarancja producenta kabla jest tak ważna?
23 Lutego 2023

Dlaczego gwarancja producenta kabla jest tak ważna?

Zawsze chcemy uzyskać jak największą wartość z naszych inwestycji. Patrząc na instalacje  okablowania miedzianego i światłowodowego, jednym z  najlepszych sposobów na uzyskanie większej wartości jest zapewnienie, że jest ona  objęta długoterminową gwarancją bezpośrednio od producenta. Uzyskanie pełnej gwarancji producenta można uzyskać tylko poprzez certyfikację okablo…

Od ponad 30 lat INTERLAB jest niezawodnym partnerem dla setek polskich firm i instytucji publicznych.Nasza specjalność to aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby telekomunikacji, jak również instrumenty naukowo-badawcze dla uczelni.

Nasz serwis - podobnie jak wiele innych stron WWW - wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Zobacz politykę prywatności