Adres : Kosiarzy 37 paw. 20,
02-953 Warszawa
E-mail :

Blog

News

Typowe zastosowania mierników AEM TestPro i NSA

Kiedy infrastruktura sieci krytycznej w firmach zawodzi, organizacje niemal natychmiast zaczynają tracić pieniądze. Dzięki postępom w technologii, takim jak transformacja cyfrowa, IoT i automatyzacja, procesy w firmie opierają się zdecydowanie na niezawodności i wydajności podstawowej sieci, w której działają cyfrowe procesy biznesowe. Dlatego w przypadku wystąpienia problemów z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi o znaczeniu krytycznym administratorzy sieci potrzebują odpowiednich narzędzi do szybkiego wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z tą siecią. Obejmuje to identyfikację problemów ze sprzętem fizycznym lub okablowaniem, a także braków i uszkodzeń w projekcie sieci i problemów z dodatkowymi usługami sieciowymi. 
W tym artykule omówimy kilka typowych zastosowań AEM TestPro i Network Service Assistant (NSA), które mogą być przydatne do diagnozowania i rozwiązywania problemów w sieciach i okablowaniu infrastruktury krytycznej LAN i WLAN.
 

Przypadki użycia testu BASE-T

Przypadek użycia BASE-T 1: Skargi na brak łączności 

Gdy użytkownik skarży się, że nie ma połączenia się z siecią przewodową, TestPro / NSA może być użyty do sprawdzenia, czy przełącznik sieciowy zapewnia sprawne łącze. Jeśli miernik rzeczywiście się połączy, następnym krokiem w procesie rozwiązywania problemów jest sprawdzenie, czy jednostka testowa ma poprawny adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. 
W przypadku użytkowników końcowych informacje o adresie IP są zwykle przesyłane przy użyciu serwera DHCP (dynamic host control protocol). Jeśli  z jakiegoś powodu serwer jest wyłączony — lub nie można uzyskać do niego dostępu — urządzenie rzeczywiście nie będzie komunikować się z innymi urządzeniami w sieci. W centrach danych lub urządzeniach niebędących użytkownikami końcowymi informacje o adresie IP mogą być przypisywane statycznie. TestPro i NSA można również ręcznie skonfigurować z adresem IP, maską podsieci i adresem IP bramy, jeśli to konieczne.
 
Jeśli użytkownicy skarżą się na łączność z Internetem, TestPro i NSA automatycznie pokażą, czy miernik może uzyskać dostęp do Internetu. Połączenie z Internetem jest wyświetlane wzdłuż górnego paska menu, jak pokazano poniżej:


 

Wbudowane narzędzie Traceroute jest również przydatne do identyfikowania, gdzie na ścieżce sieciowej występuje problem z łącznością. Administratorzy mogą wykonać pomiar z TestPro lub NSA do dowolnego wybranego miejsca docelowego. Następnie wyświetlana jest ścieżka hop-by-hop pokazująca adres IP każdego węzła sieci i jego odpowiednie czasy odpowiedzi.

 
Może się zdarzyć, że użytkownik jest podłączony do przełącznika lub portu przełącznika, który jest nieprawidłowo skonfigurowany dla dostępu potrzebnego przez użytkownika końcowego lub urządzenie. Zarówno TestPro, jak i NSA mają możliwość podłączenia do portów przełącznika i odczytania odpowiednich parametrów przełącznika za pomocą CDP, LLDP lub obu protokołów. Przydatne informacje dotyczące rozwiązywania problemów obejmują odczytanie marki/modelu przełącznika, zarządzanie przełącznikiem  IP/MAC, możliwości portu przełącznika, zasad sieciowych oraz numer sieci VLAN i portu, z którym się połączył.
Urządzenie może mieć połączenie sieciowe i otrzymać poprawne informacje o adresie IP, ale nadal nie ma dostępu do zasobów sieciowych. W takim przypadku można użyć miernika, aby sprawdzić, czy właściwy serwer DNS jest używany do rozpoznawania w pełni kwalifikowanych nazw domen na adresy IP.
 

Podobnie jak informacje o adresie IP, informacje o serwerze DNS mogą być dynamicznie aktualizowane przez DHCP lub statycznie konfigurowane bezpośrednio na urządzeniach końcowych.

Przypadek użycia BASE-T 2: Skargi na wolne łącze

Gdy użytkownik skarży się, że jest podłączony przez Ethernet - ale dostęp do zasobów jest zbyt wolny - jednym z typowych problemów jest to, że urządzenie końcowe nieprawidłowo wynegocjowało prędkość i ustawienia dupleksu z przełącznikiem lokalnym. Zarówno TestPro, jak i NSA mogą szybko określić, kiedy połączyły się z  prędkością 10/100 lub 1000 Mb / s, a także czy dupleksowanie jest ustawione na pełne, czy na połowiczne. Miernik może być ustawiony na automatyczną negocjację lub statycznie przypisane ustawienia prędkości i dupleksu w zależności od potrzeb.
Wbudowane narzędzie ping to kolejny świetny sposób rozwiązywania problemów z wolnym połączeniem. Dzięki niemu możesz określić, czy spowolnienie jest izolowane od określonego serwera, segmentu sieci wewnętrznej, segmentu sieci zewnętrznej lub całej sieci. Ustawienia  ping na TestPro/NSA można modyfikować w zależności od rodzaju testów ping, które chcesz uruchomić. Wyniki obejmują to, czy wystąpiły jakiekolwiek błędy i minimalne/maksymalne/przeciętne czasy odpowiedzi w milisekundach.

Przypadek użycia BASE-T 3: Nie można połączyć się z aplikacją lub serwerem 

Jeśli użytkownik skarży się, że nie może uzyskać dostępu do określonego serwera lub aplikacji, narzędzie ping może się ponownie przydać. Ponadto miernik produkcyjny może być używany do wykrywania różnych urządzeń sieciowych w celu sprawdzenia, czy serwer lokalny lub zdalny jest dostępny, czy nie.


 

 Przypadki użycia testów WiFi

Przypadek użycia Wi-Fi 1: Skargi na słabą łączność w określonym obszarze  

Rozwiązywanie problemów z Wi-Fi może być kłopotliwym doświadczeniem bez odpowiednich narzędzi. Jedną z najlepszych funkcji TestPro i NSA jest możliwość szybkiego przejścia do lokalizacji  i sprawdzenia siły sygnału w dBm i kanału  2,4 / 5 GHz twojego identyfikatora SSID wraz z sąsiednimi urządzeniami bezprzewodowymi działającymi w pobliżu dla urządzeń 2,4 GHz.
 
Jeśli identyfikator SSID ma odczyty od -30 do -65 dBm, należy wziąć pod uwagę siłę sygnału z punktu dostępowego. Jeśli jednak wynosi -66 dBm lub więcej, być może odkryłeś martwy punkt WiFi, który należy wzmocnić poprzez zwiększenie wzmocnienia punktu dostępowego — lub dodanie kolejnego punktu dostępowego w tym obszarze. Ponadto, jeśli w pobliżu znajdują się sąsiednie punkty dostępowe o silnym sygnale, mogą one powodować zakłócenia w kanałach bezprzewodowych, z których próbuje korzystać sieć VLAN. Dostosowanie kanałów może być konieczne w celu obejścia miejsc, w których występują zakłócenia kanałów.
 
Kliknięcie zielonej sekcji połączonego identyfikatora SSID spowoduje wyświetlenie ustawień opcji połączenia, które można modyfikować w zależności od potrzeb związanych z rozwiązywaniem problemów. 

Obejmuje  to również to, czy tester powinien automatycznie łączyć się z identyfikatorem SSID, czy może przemieszczać się  do innego punktu dostępu bezprzewodowego reklamującego ten sam identyfikator SSID – a jeśli tak, to na jakim poziomie dBm miernik będzie próbował przejść do nowego WAP z silniejszym sygnałem.

TestPro i NSA mają również funkcję siły sygnału, która wyświetla przydatne informacje, w tym adres IP, tester otrzymany z sieci WLAN i jakość sygnału bezprzewodowego w bardziej uproszczony sposób, który nie wymaga żadnej wiedzy na temat pomiarów dBM .
 

 

Przypadek użycia Wi-Fi 2: Skargi na urządzenia, które nie łączą się w wielu obszarach 
Kiedy zaczynają pojawiać się skargi dotyczące braku możliwości połączenia się z Wi-Fi w wielu lokalizacjach, może to oznaczać, że użytkownicy nie są w stanie odpowiednio się uwierzytelnić. TestPro lub NSA można użyć w terenie, aby zweryfikować prawidłowe uwierzytelnianie, aby sprawdzić, czy adres IP i ustawienia DNS są prawidłowo przypisywane.
 

Przypadek użycia Wi-Fi 3: Skargi na wolną łączność Wi-Fi

Najłatwiejszym do rozwiązania problemem WiFi jest, gdy użytkownicy mogą się połączyć, ale prędkości sieci są wolniejsze niż zwykle. W większości sytuacji najlepszym miejscem do rozpoczęcia jest sprawdzenie siły sygnału za pomocą odczytów dBm. Ponadto te same testy ping i traceroute, które znajdują się w narzędziach testowych przewodowej sieci Ethernet BASE-T, są również dostępne do testowania w różnych miejscach docelowych w siedzibie firmy i poza nią. Wreszcie, TestPro i NSA są wyposażone w poręczne narzędzie generatora ruchu do symulacji ruchu bezprzewodowego. To narzędzie umożliwia administratorowi ocenę ogólnej wydajności sieci przewodowej lub bezprzewodowej w warunkach obciążenia przepustowości .
 

Ten test może być przydatny do określenia, czy powolność jest związana z bezprzewodową siecią LAN (WLAN), siecią LAN, punktem końcowym — czy też problem występuje na krawędzi Internetu.
 
Aby dowiedzieć się więcej o AEM i naszych rozwiązaniach testowych napisz na interlab@interlab.pl 

Polecane artykuły
Zastosowanie Eye-trackingu w marketingu i reklamie
08 Maja 2023

Zastosowanie Eye-trackingu w marketingu i reklamie

Codziennie producenci, marketerzy i specjaliści od reklam głowią się, jak sprawić, by ich produkt wyróżniał się a konsument po niego sięgnął. W walce o klienta pracują nad nowymi, przyciągającymi wzrok etykietami, opakowaniami, czy layoutami. Jak można oszacować, czy dany projekt ma szansę być ciepło przyjęty na rynku? I jak uniknąć fiaska jego promocji?Eye t…

Dlaczego gwarancja producenta kabla jest tak ważna?
23 Lutego 2023

Dlaczego gwarancja producenta kabla jest tak ważna?

Zawsze chcemy uzyskać jak największą wartość z naszych inwestycji. Patrząc na instalacje  okablowania miedzianego i światłowodowego, jednym z  najlepszych sposobów na uzyskanie większej wartości jest zapewnienie, że jest ona  objęta długoterminową gwarancją bezpośrednio od producenta. Uzyskanie pełnej gwarancji producenta można uzyskać tylko poprzez certyfikację okablo…

Czym jest eye tracking?
15 Listopada 2022

Czym jest eye tracking?

Śledzenie ruchów gałek ocznych (ang. eye-tracking) jest techniką stosowaną od ponad 100 lat w takich dziedzinach, jak psychologia, medycyna, bezpieczeństwo drogowe, ergonomia, interakcja człowiek-komputer, marketing i innych. Obecnie najpopularniejszą metodą przeprowadzania badania jest monitorowanie ruchu gałki ocznej za pomocą rejestratora video umieszczonego na głowie (eye-tracking mobil…

Od ponad 30 lat INTERLAB jest niezawodnym partnerem dla setek polskich firm i instytucji publicznych.Nasza specjalność to aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby telekomunikacji, jak również instrumenty naukowo-badawcze dla uczelni.

Nasz serwis - podobnie jak wiele innych stron WWW - wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Zobacz politykę prywatności