Adres : Kosiarzy 37 paw. 20,
02-953 Warszawa
E-mail :

RODO

Niedawno zaczęło obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych), a o szczegółach informujemy poniżej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH ?
Administratorem jest „INTERLAB” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kosiarzy 37 / 20, 02-953 Warszawa, REGON: 017220027, NIP: 9512001645 (INTERLAB).

SKĄD MAMY PANI/PANA DANE?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas bezpośredniego przekazania ich nam od Pani/Pana (np. e-mail, formularz, zamówienie towaru, współpraca, umowa) lub w związku z dokonaniem zakupu naszych produktów drogą elektroniczną, przez telefon lub osobiście.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INTERLAB?
A. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do: (podstawa z art.6 ust.1 lit .b RODO)
- zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą i złożenia zamówienia, bądź zainteresowania nas Pani/Pana ofertą;
- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,
- obsługi zgłoszeń, które Pani/Pan do nas kieruje (np. przez formularz kontaktowy lub email),
- kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
B. Przetwarzamy Pani/Pana dane dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6 ust.1 lit .c RODO)
C. Jeśli Pani/Pana wyrazi na to zgodę będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .a RODO)
- otrzymania Pani/Pana danych poprzez formularz kontaktowy, przesyłania informacji handlowych, na podstawie Pani/Pana zgody;
- w celu realizowania komunikacji poprzez dostawcę systemu do wysyłania mailingu informacyjnego i newsletterów;
-obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pana wziąć udział;
D. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu INTERLAB  w celu:(podstawa z art.6 ust.1 lit .f RODO):
- archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- określania jakości naszej obsługi;
- udziału w przetargu,
- w celu monitorowania Pani/Pana aktywności na naszej Stronie;
- prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy jej działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
- windykacji należności; prowadzenie postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
- prowadzenie analiz statystycznych;
- w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY ?
- Finansowe dane identyfikujące, np. Nr NIP;
- Imię i nazwisko;
- Adres siedziby, ew. adres rozliczeniowy i adres wysyłki,
- Numer telefonu;
- Adres e-mail;
- Informacje o płatności (w tym numery kart kredytowych czy kont bankowych);
- Adres IP;
- Informacje dotyczące urządzenia, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji, dostarczania narzędzi do wysyłania newsletterów (informacyjnych i marketingowych);
- innym niezależnym odbiorcom;
- podmiotom wspierającym promocje i które współpracują w ramach kampanii marketingowych, SEO/SEM;
- organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami,
- podmiotom zaangażowanym w proces przetargowy.

CZY PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jeżeli taka sytuacja by zaistniała, odbędzie się to tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez naszych partnerów usług na naszą rzecz.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych będą zapewniać stosowane zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przez okres negocjowania umowy względnie czynności poprzedzających jej zawarcie oraz przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Możemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej lub sami ustalimy, że zgody się zdezaktualizowały.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym INTERLAB zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

PANI/PANA PRAWA
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

- sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:
Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- prawo do przenoszenia danych:
Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

CZY MUSI PANI/PAN PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE ?
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Jeśli chce Pani/Pan złożyć zamówienie, zawrzeć umowę, zadać pytanie lub otrzymać informacje marketingowe, Pani/Pana dane są niezbędne, w związku z tym bez ich podania nie będziemy mogli wykonać tych czynności.

CZY PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PANI/PANA PRAWA?
Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?
Prosimy napisać do nas e-maila pod adres email: rodo@interlab.pl lub na adres pocztowy z dopiskiem „ dot. danych osobowych” „INTERLAB” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kosiarzy 37 / 20, 02-953 Warszawa, REGON: 017220027, NIP: 9512001645.

Od ponad 30 lat INTERLAB jest niezawodnym partnerem dla setek polskich firm i instytucji publicznych.Nasza specjalność to aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby telekomunikacji, jak również instrumenty naukowo-badawcze dla uczelni.

Nasz serwis - podobnie jak wiele innych stron WWW - wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Zobacz politykę prywatności